Materiały sprawozdawcze z działalności Zarządu dostępne są do wglądu w dniach:

  •  09.03.2020 w godz. 10:00-15:00
  • 13.03.2020 w godz. 13:00-18:00
    w siedzibie Zarządu.