Informujemy wszystkich zainteresowanych działkowiczów,
iż istnieje możliwość ubezpieczenia działek od:
włamań, kradzieży, zdarzeń losowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać
u przedstawiciela firmy TUZ pod nr telefonu:


+48 (22) 327 60 00