RDZA GRUSZY !!!

  • Choroba niszczy blaszkę liściową, osłabia wzrost i plonowanie grusz, a także powoduje przedwczesne opadanie liści. To prowadzi do słabego zawiązywania pąków kwiatowych w następnym sezonie oraz osłabia odporność grusz na uszkodzenia mrozowe.
  • Grzyb powodujący tę chorobę rozwija się na dwóch żywicielach – gruszy i jałowcu sabińskim lub pospolitym. Wzrastające nasilenie choroby na gruszach jest związane z obecnością coraz większej liczby jałowców w ogrodach i terenach zieleni miejskiej.PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE
  • Najlepiej stosować kilka metod jednocześnie, poczynając od unikania sadzenia odmian podatnych na rdzę (np. Faworytka, Bonkreta Williamsa, Bera Bosca, Jules Guyot) i wybierania tych na których porażenie jest nieznaczne (Paryżanka, Bera Hardy, Lukasówka).
  • Warto usuwać i niszczyć porażone pędy jałowca, co uniemożliwia rozprzestrzenianie się choroby.
  • Warto unikać sadzenia jałowców w sąsiedztwie z gruszami.
  • Choroba ta stanowi wyłącznie problem w ogrodach działkowych i przydomowych, w których na ogół nie chroni się drzew fungicydami.
  • Młode drzewka grusz przed rdzą gruszy można opryskać preparatem ZATO 50 WG, 2-krotnie, od kwitnienia do zbiorów owoców, co ograniczy nasilenie choroby.