CZELADŹ DN. 29.06.2020R.

 INFORMACJA DOTYCZĄCA KONFERENCJI DELEGATÓW OGRODU!

 

ZARZĄD ROD „GWAREK” W CZELADZI INFORMUJE, IŻ W DNIU 26 CZERWCA 2020R. ODBYŁA SIĘ W NASZM OGRODZIE KONFERENCJA DELEGATÓW, NA KTÓRYM ZOSTAŁY PODJĘTE MIĘDZY INNYMI UCHWAŁY DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI W 2020 ROKU.

 

USTALONO NASTĘPUJĄCE WYSOKOŚCI OPŁAT:

UCHWAŁĄ KRAJOWEJ RADY PZD SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSI

6 zł. – OD DZIAŁKI.

 POZOSTAŁE OPŁATY:

 OPŁATA NA RZECZ OGRODU: – ujednolicenie wysokości opłat w całym ROD

WSZYSTKIE KOLONIE                            –  OPŁATA 0,49ZŁ ZA m² DZIAŁKI

OPŁATA WODNA:
 6,59 ZŁ. ZA 1m3  ZUŻYCIA WODY – (zaliczkowo do rozliczenia)

15,00 ZŁ. OPŁATA STAŁA ROCZNA

1,00 ZŁ. ZA 1m2 POWIERZCHNI NA DZIAŁCE BEZ WODOMIERZA

OPŁATA ENERGETYCZNA: – wysokość opłaty bez zmian

0,65 ZŁ. OPŁATA ZA 1kWh ZUŻYCIA – (zaliczkowo do rozliczenia)

24,00 ZŁ. OPŁATA STAŁA ROCZNA

250,00 ZŁ. ZA PODŁĄCZENIE WODY (opłata jednorazowa)

450,00 ZŁ. ZA PODŁĄCZENIE ENERGII

450,00 ZŁ. ZA PONOWNE PODŁĄCZENIE WODY LUB ENERGII

OPŁATA ŚMIECIOWA: – na postawie faktur z roku ubiegłego

KOLONIA „SZPITALNA” A,B,C                                      150 zł.

KOLONIA „NIWA”                                                            140 zł.

KOLONIA „LEGIONÓW                                                   140 zł.

KOLONIA „ALFRED”                                                       120 zł.

KOLONIA „WYSYPISKA I ROZKÓWKA”                      80 zł.

KOLONIA „ ZA HAŁDĄ”                                                    60 zł.

KOLONIA „JORDAN”                                                         26 zł.

OPŁATA INWESTYCYJNA NA 2020 ROK                    20 ZŁ OD DZIAŁKI

 

BARDZO PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT (DO KOŃCA WRZEŚNIA 2020 ROKU).

WYSOKOŚĆ WPŁAT NA KONTO PROSZĘ UZGADNIAĆ ZE SKARBNIKIEM ZARZĄDU.

W PRZYPADKU WPŁAT PO WYZNACZONYM TERMINIE BĘDĄ POBIERANE USTAWOWE ODSETKI.