Wszystkich działkowiczów, którzy do dnia dzisiejszego nie uregulowali płatności za wodę i energię elektryczną za rok 2019 wzywamy do natychmiastowego uregulowania należności.

Przypominamy, że termin wnoszenia opłat upłynął 30 listopada 2019r.