Godziny ustalą gospodarze poszczególnych terenów i poinformują na tablicach ogłoszeń.