CZELADŹ DN. 26.04.2021R.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT OGRODOWYCH W 2021R.

 

 

 

ZARZĄD ROD „GWAREK” W CZELADZI INFORMUJE, IŻ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA I BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ODBYCIA KONFERENCJI DELEGATÓW OPŁATY ZA DZIAŁKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W WYSOKOŚCIACH JAK W ROKU UBIEGŁYM Z WYJĄTKIEM OPŁATY ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI.

W ROKU 2021 USTALONO NASTĘPUJĄCE WYSOKOŚCI OPŁAT:

 

UCHWAŁĄ KRAJOWEJ RADY PZD SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSI

6 zł. – OD DZIAŁKI.

 

POZOSTAŁE OPŁATY:

 

OPŁATA NA RZECZ OGRODU: – ujednolicenie wysokości opłat w całym ROD

 

WSZYSTKIE KOLONIE                            –  OPŁATA 0,49 ZŁ ZA m² DZIAŁKI

 

OPŁATA INWESTYCYJNA – wysokość opłaty bez zmian

-20 ZŁ OD DZIAŁKI

 

OPŁATA WODNA: – wysokość opłaty bez zmian
6,59 ZŁ. ZA 1m3  ZUŻYCIA WODY – (zaliczkowo do rozliczenia)

15,00 ZŁ. OPŁATA STAŁA ROCZNA

1,00 ZŁ. ZA 1m2 POWIERZCHNI NA DZIAŁCE BEZ WODOMIERZA

          OPŁATA ENERGETYCZNA: – wysokość opłaty bez zmian

         0,65 ZŁ. OPŁATA ZA 1kWh ZUŻYCIA – (zaliczkowo do rozliczenia)

24,00 ZŁ. OPŁATA STAŁA ROCZNA

250,00 ZŁ. ZA PODŁĄCZENIE WODY (opłata jednorazowa)

450,00 ZŁ. ZA PODŁĄCZENIE ENERGII

450,00 ZŁ. ZA PONOWNE PODŁĄCZENIE WODY LUB ENERGII

OPŁATA ŚMIECIOWA: – na postawie faktur z roku ubiegłego

         KOLONIA „SZPITALNA” A,B,C                                       150 zł.

KOLONIA „NIWA”                                                            150 zł.

KOLONIA „LEGIONÓW                                                   180 zł.

KOLONIA ALFRED”                                                            130 zł.

KOLONIA „WYSYPISKA I ROZKÓWKA”                          90 zł.

KOLONIA „ ZA HAŁDĄ”                                                      70 zł.

KOLONIA „JORDAN”                             35 zł.

 

 

BARDZO PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT NA KONTO BANKOWE
BS BĘDZIN 29 8438 0001 0014 6115 2036 0001

WPŁATĘ MOŻNA ZROBIĆ NA PODANY NUMER KONTA RÓWNIEŻ NA POCZCIE