ZBIERAMY WODĘ !!!

Polska od kilku lat boryka się z okresowymi suszami i niedoborami wody,
problem jest poważny i wynika z postępującego ocieplenia klimatu.
Dlatego też występujące okresy deszczowe wykorzystujemy do gromadzenia
deszczówki. Z pewnością warto to robić!

Dlaczego warto zbierać deszczówkę?

1. Woda zostaje w miejscu, w którym spadł deszcz i jest efektywnie wykorzystywana
do podlewania.
2. Deszczówka to najlepsza woda do nawadniania roślin – miękka (bez soli
mineralnych), lekko kwaśna (odpowiednia dla roślin kwasolubnych), ma temperaturę
otoczenia i można nią bezpiecznie podlewać rośliny.
3. Zbieranie deszczówki ma wymiar ekonomiczny – można w ten sposób zaoszczędzić
nawet kilkaset złotych rocznie w porównaniu z poborem wody wodociągowej!

Problem zbierania wody jest ważny dla wszystkich, również PZD podejmuje liczne inicjatywy
w tym zakresie. Wiosną tego roku przyjęty został Otwarty Program Klimatyczny, w którym
jednym z najważniejszych zagadnień jest ochrona zasobów wodnych i przeciwdziałanie
suszom. Związek prowadzi też starania na rzecz objęcia działkowców rządowym programem
„Moja woda”, zapewniającym dofinansowanie instalacji zatrzymującej wody opadowe oraz
roztopowe dla właścicieli domów jednorodzinnych. Działania te są niezwykle ważne,
ponieważ racjonalne gospodarowanie wodą na własnych działkach będzie miało korzystny
wpływ nie tylko na środowisko i możliwość rozwijania zdrowych i tanich upraw ogrodniczych,
ale także budowanie pozytywnego wizerunku ogrodów wśród lokalnych mieszkańców i samorządów.