Informujemy, że brak plomby na wodomierzu będzie skutkował naliczeniem wody ryczałtowo !!!

Ważność wodomierza w ROD „Gwarek” wynosi 10 lat.