Zarząd ROD „Gwarek” w Czeladzi informuje swoich działkowiczów, iż w dniu 21 października 2017 roku zostanie zakręcony dopływ wody na okres zimy.

Godziny zamknięcia dopływu ustalą gospodarze poszczególnych terenów i poinformują na tablicach ogłoszeń.