choroby-rdza-gruszy

Jaskrawoczerwone plamy na liściach gruszy świadczą o porażeniu rdzą gruszy. Rozwojowi choroby sprzyja towarzystwo jałowców sabińskich. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w

Poradniku Ogrodniczym.