ZARZĄD ROD „GWAREK” INFORMUJE, ŻE MONTAŻ LICZNIKÓW DO SKRZYNEK LICZNIKOWYCH NASTĄPI W DNIU
2, 3 i 4 LISTOPAD 2023
CZWARTEK I PIĄTEK W GODZINACH 12:00-16:00,
SOBOTA W GODZ. 10:00-14:00.

DO PODŁĄCZENIA LICZNIKA WYMAGAMY POTWIERDZENIA PEŁNEJ WPŁATY (LUB ZAŚWIADCZENIE OD ZARZĄDU ROD O BRAKU ZADŁUŻENIA) ORAZ ZAŚWIADCZENIE

O DOPUSZCZENIU INSTALACJI PRZEZ UPRAWNIONEGO ELEKTRYKA.

PROSZĘ UMIEŚCIĆ NUMER DZIAŁKI NA LICZNIKU (MARKEREM).

WSZYSTKIE ZAŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ DOCELOWO W ZARZĄDZIE, BĘDĄ KONTROLE, ABY ZWERYFIKOWAĆ PODŁĄCZENIE LICZNIKA BEZ WYMAGANEJ WPŁATY I ODBIORU INSTALACJI.