Prosimy o pilne wpłaty na realizację inwestycji. Do końca września chcemy złożyć wniosek o wydanie pełnomocnictwa do podpisania umowy z wykonawcą. Zgoda jest uwarunkowana wysokością wpłat na koncie ROD.