INFORMACJA DLA DZIAŁKOWICZÓW

MONTAŻ UKŁADU POMIAROWEGO (LICZNIKA) MOŻE SIĘ ODBYĆ WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.

DZIAŁKOWICZ DO PLOMBOWANIA MUSI PRZEDSTAWIĆ ZAŚWIADCZENIE OD ELEKTRYKA, PROTOKÓŁ Z POMIARÓW
I KOPIĘ UPRAWNIEŃ.

KABEL ZASILAJĄCY ALTANKĘ MA BYĆ ZIEMNY, PRZEKRÓJ MINIMUM
3 x 4 mm² YKY.