CZELADŹ DN. 21.04.2023 R.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT OGRODOWYCH W 2023 R.

ZARZĄD ROD „GWAREK” W CZELADZI INFORMUJE, IŻ NA KONFERENCJI DELEGATÓW W DNIU 21.04.2023 UCHWALONO

NASTĘPUJĄCE WYSOKOŚCI OPŁAT NA ROK 2023:

UCHWAŁĄ KRAJOWEJ RADY PZD SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSI

6 zł. – OD DZIAŁKI.

POZOSTAŁE OPŁATY:

OPŁATA NA RZECZ OGRODU: – ujednolicenie wysokości opłat w całym ROD

WSZYSTKIE KOLONIE                            –  OPŁATA 0,65 ZŁ ZA m² DZIAŁKI

OPŁATA INWESTYCYJNA   – wysokość opłaty bez zmian

– 25 ZŁ OD DZIAŁKI

         OPŁATA WODNA:
         
6,81 ZŁ. ZA 1m3  ZUŻYCIA WODY – (zaliczkowo do rozliczenia)

         30,00 ZŁ. OPŁATA STAŁA ROCZNA

           3,00 ZŁ. ZA 1m2 POWIERZCHNI NA DZIAŁCE BEZ WODOMIERZA, NIESPRAWNY         WODOMIERZ, WODOMIERZ PO UPŁYWIE LEGALIZACJI (10 LAT)

       250,00 ZŁ. ZA PODŁĄCZENIE WODY (opłata jednorazowa)

          OPŁATA ENERGETYCZNA: – wysokość opłaty bez zmian

         1,20 ZŁ. OPŁATA ZA 1kWh ZUŻYCIA – (zaliczkowo do rozliczenia)

         30,00 ZŁ. OPŁATA STAŁA ROCZNA

       450,00 ZŁ. ZA PODŁĄCZENIE ENERGII

       450,00 ZŁ. ZA PONOWNE PODŁĄCZENIE WODY LUB ENERGII

OPŁATA ŚMIECIOWA: – na postawie faktur z roku ubiegłego

         KOLONIA „SZPITALNA” A,B,C                                       170 zł

        KOLONIA „NIWA”                                                            180 zł

        KOLONIA „LEGIONÓW                                                   200 zł

         KOLONIA ALFRED”                                                            160 zł

        KOLONIA „WYSYPISKA I ROZKÓWKA”                       105 zł

KOLONIA „ ZA HAŁDĄ”                                                      80 zł

KOLONIA „JORDAN”                                                           45 zł

JEDNORAZOWA OPŁATA ZA WYWÓZ NIEREGULAMINOWYCH ODPADÓW GABARYTOWYCH I BUDOWLANYCH                                     200 zł

 BARDZO PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT NA KONTO BANKOWE
BS BĘDZIN 29 8438 0001 0014 6115 2036 0001