Zarząd ROD „Gwarek” informuje, że na Konferencji delegatów uchwalono następującą wysokość partycypacji działkowiczów w inwestycji:
kolonia „Za Hałdą” – 2300 zł, płatne do 30 czerwca 2023
kolonia „Wysypiska” – 2500 zł, płatne do 30 czerwca 2023.

Działkowicze, którzy wpłacili już wymaganą pierwszą ratę dopłacają różnicę.

Informujemy, że wpłat na inwestycję energetyczną rozprowadzenia prądu można dokonywać na podany poniżej numer konta:

Bank Spółdzielczy w Będzinie: 40 8438 0001 0014 6115 2000 0030.