Bezwzględny zakaz składowania śmieci w miejscu kontenerów
w okresie od 01.11.2022 do 15.04.2023 pod rygorem dodatkowego obciążenia działkowców kosztami wywozu.