Zarząd ROD Gwarek informuje, że trwają prace geodezyjne na kolonii Wysypiska i kolejno na kolonii Za Hałdą związane z inwestycją rozprowadzenia energii elektrycznej na działach.

Prosimy działkowiczów o udostępnieniu geodecie wejścia na działki
i dokonania dokładnych pomiarów.