Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „GWAREK” w Czeladzi informuje wszystkich zainteresowanych działkowców, iż w dniu 13 KWIETNIA 2019 ROKU zostanie odkręcony dopływ wody na działki. Dokładna godzina odkręcenia zostanie podana na tablicach ogłoszeń w poszczególnych koloniach ogrodu.

Prosimy o dokładne sprawdzenie własnej instalacji wodociągowej, iż stwierdzone po odkręceniu wody wycieki spowodują zamknięcie dopływu ponownie.